Branntetting

Vi utfører branntetting og har godkjenninger og sertifiseringer for dette.
Når du skal føre kabler mellom vegger og tak så er det ofte mye større risiko for at det ved en brann blir større spredning og røyk. Ved å benytte deg av branntetting så vil du kunne sørge for å holde brannskillene ved like. Det er forskrifter for dette som skal følges, noe vi har full kontroll på.
Vi bruker Fire Seal produkter.