Taksering

Takst er noe alle må ha på plass til forskjellige tider. Vi er medlem av Norsk Takst og innehar lang erfaring og mye kunnskap fra faget. Det gjør at vi er en betrodd partner i taksering av skader, verdi og tilstander på bygg.

 

Skadetaksering

I forbindelse med skader er det gjerne forsikringsselskaper som benytter seg av oss. Der vil vi gi et profesjonelt grunnlag for erstatningen.

Vi gir en komplett og uavhengig befaringsrapport etter oppdraget, samt kalkulerer hva en gjenoppbygning etter skade vil koste.

Verditaksering

Er du i en situasjon der du skal refinansiere, belåne eller dele opp verdier i et arveoppgjør kan vi komme på banen med en uavhengig verditakst. Ved salg eller skifte er det også normalt med en verditaksering av bygg.

I verditakseringen så vil vi kunne gi en vurdering på markedsverdien til bygget, samtidig gir vi en indikasjon på vedlikeholdet som er gjort og tar en visuell befaring uten inngrep i byggverket.

Tilstandstakst

Tilstandstakst er en noe dypere takst av bygg. Her går vi grundig og detaljert til verks og får en god beskrivelse av byggets status. Du kan her få en tilstandstakst for hele bygget eller deler av bygget.

Teknisk tilstand og vedlikehold blir vurdert. Samtidig får du oversikt over alle avvik fra byggeforskrifter og normal forventing om tilstanden på bygget.